Podziel się:

Podziel się:

Aktywizm społeczny a kresowa działalność młodych

Temat Festiwalu Kultury Kresowej przyczynia się do promocji miasta Mrągowa wśród społeczności Polaków na Litwie

Projekt Interaktywnego Biura Prasowego wspierający 21. Festiwal Kultury Kresowej ( FKK) w Mrągowie posłużył za przykład działalności aktywizującej oraz integrującej społeczność lokalną z przyjezdnymi gośćmi z Kresów.

26 sierpnia 2015 r. w Centrum Kultury w dzielnicy Wilna, w Nowej Wilejce odbyło się spotkanie Polskiego Klubu Dyskusyjnego dotyczące aktywizmu społecznego, na które zaproszony został Dominik Wojciechowski, mrągowski wolontariusz Interaktywnego Biura Prasowego 21.FKK.

Szczególnym gościem debaty był Darius Kuolys, były minister oświaty Litwy i doradca prezydenta Valdasa Adamkusa założyciel litewskiego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród gości Polskiego Klubu Dyskusyjnego obecne były także osoby związane z 21. FKK. Dziennikarze Interaktywnego Biura Prasowego Halina Borawska, doradczyni społeczna przy staroście Nowej Wilejki (seniunaite), niezależna dziennkarka polonijna i Ryszard Rotkiewicz, redaktor naczelny portalu PL.DELFI oraz uczestnik warsztatów malarskich, Władysław Ławrynowicz, znany wileński malarz prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie " ELIPSA". Głównym problemem dyskusji był niski poziom zaangażowania społeczeństwa w działania obywatelskie.

Gazeta "Kresówka", która jest efektem warsztatów dziennikarskich Artystycznego Prologu w Mrągowie cieszyła się zainteresowanie wśród zebranych gości. Kilkadziesiąt egzemplarzy zostało przekazanych dziennikarzom Halinie Borawskiej oraz Ryszardowi Rotkiewiczowi. Na koniec spotkania Darius Kuolys i Artur Zapolski, prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Otrzymali symboliczne upominki przygotowane przez Urząd miasta Mrągowa, Mazurski Klaster Turystyczny i LOT, CKiT oraz Warmińsko - Mazurski Instytut Hortiterpaii w Mrągowie.

Wizyta oraz aktywny udział w debacie wolontariusza z odległego Mrągowa została odebrana bardzo pozytywnie. Problematyka poruszana podczas rozmów w Polskim Klubie Dyskusyjnym wskazuje, iż dla rozwoju społecznego naszych krajów wymagana jest stymulacja oddolnych inicjatyw obywatelskich. Dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu dziennikarzy, artystów i wolontariuszy w takich projektach jak Interaktywne Biuro Prasowe przy 21. Festiwalu Kultury Kresowej, umożliwiających wyjazdy delegacyjne, Mrągowo potwierdza, że zasługuje na miano "Miasta Ludzi Aktywnych".


Dominik Cezary Wojciechowski tym listem chciałby podziękować za zaproszenie oraz opiekę podczas pobytu w Nowej Wilejce pani Halinie Borawskiej oraz mieszkańcom Wilna za życzliwe przyjęcie.

Wizytę przygotował i koordynował internetowo z Mrągowa Instytut Hortiterapii, organizacyjnie wsparło Stowarzyszenie Zielone Dzieci.

Archipelagi Kultury Warmii i Mazur zyskują młodych współpracowników.

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Zofia Wojciechowska oraz opublikowany na portalu Kresy: Aktywne Mrągowo w Wilnie
Oceń artykuł:

5.00

(1)