Podziel się:

Podziel się:

Medicus curat, natura sanat

Uważamy, że oddolna aktywność społeczna jest niezbędna do budowania zdrowego społeczeństwa uświadomionego o potrzebie zmieniania naszego stylu życia, który niestety coraz bardziej oddala człowieka od natury. Aktywność ta musi być oparta na zasadzie DOBROWOLNOŚCI. Propagowanie idei ogrodoterapii prowadzące do poznawania entuzjastycznych ludzi jest dla nas SUKCESEM!

Pragniemy zorganizować drugą edycję Horti Festiwalu. Liczymy na społeczne wsparcie naszej inicjatywy, stąd nasz projekt pragniemy również popularyzować wśród społeczności lokalnych Warmii i Mazur. Naszym marzeniem jest, aby wieść o idei OGRODOTERAPII dotarła do jeszcze szerszego grona. Dla Państwa jest to także świetna okazja żeby zrobić pierwszy krok w kierunku poznania HORTITERAPII...
.
CZYM JEST HORTITERAPIA?
W skrócie - jest to rehabilitacja łącząca nauki medyczne oraz ogrodnicze, zakładająca działania w celu poprawy stanu zdrowia w sferze psychicznej i fizycznej człowieka.

Hortiterapia to także sposób na turystykę rehabilitacyjną – „Ogrody zdrowia przyczynek do rozwoju ośrodków opieki i zakładów zdrowotnych. Innowacja w zielonej przestrzeni miast” , o tym opowie prezes Instytut Hortiterapii; hortiterapeuta mgr Zofia Wojciechowska oraz Dominik Wojciechowski - licencjonowany specjalista ds. turystyki i rekreacji
Pamiętajmy o ogrodach. Społeczna i edukacyjna rola przestrzeni ogrodu szczególnie dziś wydaje się ważna. Wystąpienie nawiązujące do podlaskich przykładów istniejących i projektowanych przestrzeni publicznych o charakterze ogrodu, parku, otwarcia krajobrazowego -wygłosi prelegent inż. arch. kraj. Patryk Gniedziejko z Politechniki Białostockiej
Można już dziś zapisać się na serię otwartych wykładów jakie przewidzieli organizatorzy II Horti Festiwalu w Mrągowie. Intencją jest ukazanie wielorakich sposobów na przyrodniczą partycypację, która wywiera wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Polecam Państwu otwrtość w dyskusj i dzielenie się przemyśleniami. Temat rewitalizacji zielonych obszarów masta i hortiterapia w programach społecznych ukaznay na przykładzie projektów realiziowamych przez Stowarzyszenie Zielone Dzieci w Mrągowie jest jeszcze jednym przykładam na innowacje w sferze działan na rzecz rozwoju regionu. II Horti Festiwal to także nasze święto jendności z programem "Mazury dla Diabetyków" - neurolingwistyczne programoweanie wsparte o prawidłową dietę oraz nowoczesną hortiterapię z diabetologią niesie w sobie przesłanie zawarte w tytule -
Medycyna leczy, a natura uzdrawia...


Kontakt tel. 518 921 104
Zgłoszenia e-mail horti.biuro@gmail.com

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Zofia Wojciechowska oraz opublikowany na portalu Kultura: Medicus curat, natura sanat
Oceń artykuł:

(0)