Profil użytkownika Zofia Wojciechowska

Zitojta zielga redošć co jestešta z Nama :)

Mazurska Palinocka na Warmii, czyli o magicznej mocy roślin w Parku Centralnym w Olsztynie. Rzecz o ogrodolecznictwie na Mazurach i nie tylko już 24 czerwca zanim zmrok zapadnie.

Witamy Was w mazurskiej gadce, pięknie się kłaniając. Mazurskim zwyczajem zapraszamy na niezwykły pokaz mazurskiej palinocki....

Medicus curat, natura sanat

Uważamy, że oddolna aktywność społeczna jest niezbędna do budowania zdrowego społeczeństwa uświadomionego o potrzebie zmieniania naszego stylu życia, który niestety coraz bardziej oddala człowieka od natury. Aktywność ta musi być oparta na zasadzie DOBROWOLNOŚCI. Propagowanie idei ogrodoterapii prowadzące do poznawania entuzjastycznych ludzi jest dla nas SUKCESEM!

II Horti Festiwal w Mrągowie - rewitalizacja i odnowa w ogrodzie

Zapraszam na wieczór z gadającą dachówką, będziemy tworzyć indywidualne dzieła na rzecz rozwoju Ogrodów Zdrowia w Mrągowie, a o czym będziemy opowiadać nad dachówkami? - oczywiście o zielonych emocjach.

Pozdrawiam miłośników ogrodów, diabetyków i członków ich rodzin, uczniów i studentów,...

Aktywizm społeczny a kresowa działalność młodych

Temat Festiwalu Kultury Kresowej przyczynia się do promocji miasta Mrągowa wśród społeczności Polaków na Litwie

Projekt Interaktywnego Biura Prasowego wspierający 21. Festiwal Kultury Kresowej ( FKK) w Mrągowie posłużył za przykład działalności aktywizującej oraz integrującej społeczność lokalną...

Produkt Warmia i Mazury

Czy mieszkańcy Warmii i Mazur, zdają sobie sprawę jak istotne jest podnoszenie jakości, szczególnie w branży usług turystycznych opartych na kulturze i tradycji, na naszym mazurskim i warmińskim dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym ?

Niedawno zostałam nagrodzona przez Centrum Innowacji i Transferu...

I Światowy Kongres Klastrów

„XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”. To hasło przewodnie pierwszego światowego kongresu klastrów

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska bardzo mocno wspiera rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania...

Notatnik pamięci

Mieszkam na Mazurach w Mrągowie, przystąpiłam do inicjatywy Klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur z nadzieją na możliwość szerszego działania na rzecz rozwoju kultury mazurskiej prowincji. Chciałabym w Archipelagach Kultury znaleźć miejsce na swoją zieloną wyspę, na której nauczymy się wspólnie łączyć dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze tak by móc ciekawie i godnie żyć. Obecnie obserwujemy na Warmii i Mazurach silne ruchy badawcze i odradzanie się tożsamości mieszkańców identyfikujących się z miejscem urodzenia i pochodzenia rodziny.