Kolejny krok klastra kultury

2015-10-22 08:50:57 (ost. akt: 2015-10-22 08:45:58)
Kolejny krok klastra kultury

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Zakończyły się dwudniowe warsztaty, w których wzięli udział członkowie klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur. Poprowadził je dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Warsztaty rozpoczęły się we wtorek (20.10) w siedzibie redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. W środę (21.10) ich uczestnicy spotkali się siedzibie Instytutu Nakowo-Badawczego. Przypomnijmy, że celem klastra jest integracja instytucji, organizacji, stowarzyszeń, twórców i animatorów kultury w regionie. Wspólne działania mają ułatwić zdobycie pieniędzy na działania w szeroko rozumianej sferze społecznej. Członkami klastra są instytucje kultury, animatorzy kultur i organizacje pozarządowe. Jego skład stale się poszerza.

Podczas warsztatów członkowie klastra zastanawiali się nad realizacją projektów przygotowanych przed wakacjami. Pierwszy z nich to „Lokalne centra kultury i animacja kulturowa przeciw wykluczeniom”. Koordynatorem tego projektu został prof. Stanisław Czachorowski z UWM. Drugi projekt zaproponował Rafał Mikułowski, prezes Fundacji Revita Warmia z Jezioran. Nazwał go „Kulturę mamy w naturze”.

We wtorek dr Bartoszewicz przedstawił uczestnikom zasady tworzenia projektu, m.in. konieczność określenia jego celów. Mówił też o sposobie zarządzania projektem, jego oddziaływaniu na społeczność oraz o wartościach, jakie motywują realizatorów projektu. W środę dr Bartoszewicz przedstawił uczestnikom warsztatów możliwości skorzystania z pieniędzy unijnych przy realizacji tych dwóch projektów. Możliwości jest sporo, ale wszystko zależy od sformułowania wniosków. Pieniądze można zdobyć z „tematów” takich jak m.in. inteligentna gospodarka, cyfrowy region, kadry dla gospodarki, włączanie społeczne czy ekonomia społeczna.

MZG