Notatnik pamięci

2015-03-16 09:33:13 (ost. akt: 2015-03-16 09:39:37)
Notatnik pamięci

Autor zdjęcia: Zofia Wojciechowska

Mieszkam na Mazurach w Mrągowie, przystąpiłam do inicjatywy Klastra Archipelagi Kultury Warmii i Mazur z nadzieją na możliwość szerszego działania na rzecz rozwoju kultury mazurskiej prowincji. Chciałabym w Archipelagach Kultury znaleźć miejsce na swoją zieloną wyspę, na której nauczymy się wspólnie łączyć dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze tak by móc ciekawie i godnie żyć. Obecnie obserwujemy na Warmii i Mazurach silne ruchy badawcze i odradzanie się tożsamości mieszkańców identyfikujących się z miejscem urodzenia i pochodzenia rodziny.

Archipelagi Kultury są dla mnie dużym wyzwaniem. Podjęliśmy pierwsze konsolidacyjne działanie, efektem jest wspólny projekt jaki napisaliśmy w ramach partnerstwa grupy roboczej Archipelagów Kultury. Moje kochane Mazury są wyjątkową krainą, poprzez swoją historię tworzą niepowtarzalną przestrzeń dla wielokulturowości. Mazurską przeszłość splatamy z obecną codziennością i dobrze nam z tym. Naszym zamiarem jest uczenie się nawzajem metod zarządzania projektem, stymulowania aktywności społecznej, pokonywania barier na rzecz tolerancji we wszystkich aspektach życia. Dwie mazurskie organizacje Stowarzyszenie Zielone Dzieci i Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wiecherta podjęło wyzwanie, siłę daje nam poczucie istoty działań niestandardowych. Klaster Archipelagi Kultury ponadto jest szansą dla nas na wysoką skuteczności projektu.

Piszę na łamach portalu Archipelagi Kultury o naszym ​plan​ie​ pracy i projekcie z nadzieją na przybliżenie misji tworzenie partnerstw projektowych. Zadanie jakie pokazuję do kuchni warsztatowej niech służy czytelnikom Gazety Olsztyńskiej i wszystkim zainteresowanym inicjatywą ​jako zachęta do otwartości i wzajemnej dyskusji. ​Trzymajcie drodzy czytelnicy Gazety Olsztyńskiej za nas kciuki, ​projekt został złożony do programów Europa dla obywateli pod numerem 564346-CITIZ-1-2015-1-PL-CitiZ-pamięta.

Buduje Instytut Hortiterapii zajmując się od prawie 10 lat innowacyjną w Polsce dziedziną hortiterapią (ogrodoterapią) opieram się w swych programach na dziedzictwie kulturowymi przyrodniczym. Piszę programy do zajęć zielonej terapii jako profilaktyki i poza medycznego wsparcia wielorakich procesów rehabilitacji. Wdrażamy w mazurskich społecznościach innowacyjny program Ogrody Zdrowia - Mazury dla Diabetyków. W Instytucie Hortiterapii w ramach stażu naukowego powstały znane czytelnikom Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego Gadające Dachówki.

Notatnik Pamięci - Projekt popularyzuje i przybliża wspólną historię regionu mazurskiego i współczesnych mieszkańców Niemiec(Berlina), uczy tolerancji wobec odmiennych poglądów. Buduje platformę porozumienia między narodami, w szczególności uwzględniając złożoną strukturę społeczności Mazur - dotyka problemów współczesnej mniejszości niemieckiej oraz ludności mieszkającej na tym terenie przed 1945 rokiem. Uwypukla wspólne wartości kultury polskiej i niemieckiej na podstawie analizy twórczości i biografii wojennych prześladowań Ernsta Wiecherta i Ildefonsa Gałczyńskiego. Buduje porozumienie między narodami utrwalając niezwykłą historią życia mieszkańców Mazur. Pozwala wzbogacić zasób europejskiej pamięci dotyczącej II wojny Światowej w kontekście działań animacyjnych społeczności lokalnych w Polsce i w Niemczech.

Udział w projekcie pogłębia powszechną świadomość w zakresie bogactwa środowiska kulturowego i językowego w Europie, m.in. poprzez wspólne wydanie NOTATNIKA Gałczyńskiego i udostępnienie go społeczności niemieckiej. Zaangażowani zostaną obywatele z Polski i Niemiec w debatę dotyczącą losów osób poddanych represji nazistowskiej i sowieckiej. Pobudzenie dyskusji politycznej z okazji 70 rocznicy II Wojny Światowej będzie wpływało na rozwój świadomości dialogu międzykulturowego.

Efektami projektu będzie: wydawnictwo NOTATNIKA, nagranie audiobooka, wystawa objazdowa, publikacje, które przyczynią się do włączenia w dyskusję szerszych grup. Istotne jest, iż podczas różnych działań historia Notatnika Gałczyńskiego będzie służyła zapoznaniu i wykorzystaniu różnych form i metod utrwalania wspólnej historii. Zostaną zorganizowane warsztaty, które dostosowane do percepcji i zdolności osób objętych projektem, prowadzone przez moderatorów i minerów projektu np. członków organizacji partnerskich, przybliżą zagadnienia budowania zasobu historii II Wojny Światowej w kontekście 70 rocznicy.

Omówienie losów dawnych mieszkańców Warmii i Mazur (E. Wiechert, K.I. Gałczyński, S. Pieniężny, inni ) oraz tragicznych i wojennych losów cywilnej ludności niemieckiej i polskiej uwypukli znaczenie procesu utrwalania pamięci historycznej w kontekście dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie europejskiej. „Notatnik Pamięci” opracowany przez uczestników z WiM to także współpraca z partnerem niemieckim i działalność edukacyjna międzypokoleniowa zapewniająca seniorom i młodzieży aktualizację wiedzy na obowiązującym w obecnym czasie poziomie, co sprawi większą pewność siebie w kontakcie z nowymi technologiami. Projekt zwiększy aktywność seniorów, sprawi wiele satysfakcji, zachęci do tego by dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, pomoże przełamywać bariery międzykulturowe, wzmocni ich poczucie wartości jako członka społeczeństwa. Uczestnicy mają też ubogacić się kulturowo i być dla siebie źródłem satysfakcji i samorozwoju. Dziedzictwo niematerialne UE – promocja naszej tożsamości to jeden z tematów poruszanych w projekcie NOTATNIK PAMIĘCI , program ten realizować będziemy przy wsparciu medialnym Gazety Olsztyńskiej – największego medium lokalnego na WiM, w oparciu o współpracę z Miejską Biblioteką w Mrągowie i innymi instytucjami oraz organizacjami w Polsce i w kraju partnera, mediami zagranicznymi z krajów UE.

„Notatnik Pamięci” – digitalizacja wspomnień i edukacja dotycząca wielokulturowości WiM prowadzi do utrwalenia materiału wspomnieniowego powstałego w projekcie. Różnorodność zastosowanych form przekazu stanowi szczególną wartość poznawczą dla uczestników, z zachowaniem poszanowania praw ochrony dziedzictwa kulturowego i praw ochrony dziedzictwa kultury niematerialnej (konwencja UNESCO). „Notatnik Pamięci”​ to​ kolejny przykład jak powstaje ​​„żywe” muzeum słowa, muzeum bez murów, w którym możemy poznać pasje ludzi w ich naturalnym otoczeniu, gdzie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejsca jest dostępne na wyciągnięcie ręki. W projekcie nie tylko poznajemy historię, odkrywamy losy zwykłych ludzi i niezwykłość przeżyć i historię miejsca, traumę życia osób dotkniętych represjami, ale też lokalny koloryt przez udział w spotkaniach i imprezach prezentujących to, co najlepsze, najciekawsze na Warmii i Mazurach – pierwszeństwo mają ciekawość badania wspólnej historii, a przede wszystkim zrozumienie, wybaczenie i tolerancja.

​Zaplanowaliśmy studyjne wizyty, warsztaty, debata, międzynarodowe forum on-line, telemost (skype​ ​most), konferencja międzynarodowa, międzynarodowy questing, edukacja - nauka działania metodą projektu, prace wydawnicze i publicystyczne, digitalizacja, publikacje internetowe. Współpraca między organizacjami biorącymi udział oraz pomiędzy samymi uczestnikami projektu podczas różnych działań będzie służyła zapoznaniu i wykorzystaniu różnych form i metod utrwalania wspólnej historii. Zostaną zorganizowane warsztaty, które będą dostosowane do percepcji i zdolności osób objętych projektem. Przeprowadzi się badania losów cywilnej ludności niemieckiej i polskiej Warmii i Mazur(WiM) podczas II Wojny Światowej.

W programie zaplanowano podział zadań miedzy członków organizacji partnerskiej oraz wspomagających projekt na WiM. Opieramy się na zainteresowaniu badawczym Stowarzyszenia Zielone Dzieci z Mrągowa, Fundacji Revita Warmia w Jezioranach oraz Towarzystwie Kultury Teatralnej w Olsztynie, współpracy z siecią bibliotek na WiM, a także na sieci współpracy w ramach formacji Archipelagi Kultury WiM, NGO z WiM. Merytoryczne wsparcie dla projektu zapewni Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu WM w Olsztynie oraz Uniwersytety 3 Wieku w Polsce i za granicą, środowiska polonijne oraz polsko – niemieckie i organizacje zrzeszaj​ą​ce dawnych mieszkańców WiM.

Miejsce działań:
Miejscem realizacji projektu będzie Polska - region Warmia i Mazury(WiM). W szczególności Piecki, Mrągowo, Mikołajki, Giżycko, Olsztyn, Jeziorany; -region Mazowsze - Warszawa oraz Niemcy, głównie Berlin.Źródło: Artykuł internauty

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Podpis #1690807 | 151.248.*.* 16 mar 2015 09:38

    A może by tak ta ważna i mądra osoba podpisała się pod artykułem? Co to za anonim?

    ! - + odpowiedz na ten komentarz